Zezwolenie na pracę

single-img

Zezwolenie na pracę typu A (zwane potocznie przez pracowników z Ukrainy zaproszeniem wojewódzkim) – upoważnia wszystkich cudzoziemców w tym pracowników z Ukrainy do pracy na terytorium RP. Jest najczęściej uzyskiwanym rodzajem pozwolenia na pracę zaraz po oświadczeniu z Urzędu Pracy

Zezwolenie na pracę typu A

Co roku uzyskujemy kilkadziesiąt tego rodzaju pozwoleń w różnych województwach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenie na pracę da możliwość legalnej pracy Państwa pracownikowi z Ukrainy lub innemu cudzoziemcowi. Szanowny kliencie powierz to nam, jeśli nie masz na to czasu ani doświadczenia. Wyręczymy Cię w tych kwestiach i nie poniesiesz zbyt wielkich kosztów.

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na podjęcie w Polsce pracy.

Będziemy potrzebować:

 • Oryginał umowy o pracę
 • Druki IMIR potwierdzające, że pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne
 • Kopie paszportu i wizy (jeśli jest)
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (pracodawcy)
 • Dokumenty firmowe (KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji prowadzonej przez Ministra Gospodarki)
 • Opinia Urzędu Pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (opcjonalnie)
 • Pieczątka firmowa

Dodatkowe ważne informacje:

Cudzoziemcy, przebywający w Polsce na podstawie:

1. wizy, wydanej w celu:

 • turystycznym
 • udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu
 • korzystania z ochrony czasowej
 • przyjazdu ze względu humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe

2. zezwolenia na pobyt krótkoterminowy udzielonego cudzoziemcowi, którzy przebywa na terytorium Polski nielegalnie nie mogą pracować w Polsce nawet, jeżeli posiadają zezwolenie na pracę. Aby móc pracować w Polsce muszą oni ubiegać się o wizę z tytułu pracy.

W zezwoleniu wskazany jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Praca jest zatem uważana za legalną tylko wówczas, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę, która została wskazana w zezwoleniu. Wszystko musi być dokładnie tak samo wykonywane jak jest w zezwoleniu, żadne odstępstwa nie są dopuszczalne.

Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec chce zmienić pracę (tj. pracodawcę lub/i stanowisko pracy lub/i branżę, w której jest zatrudniony), musi uzyskać nowe zezwolenie. Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy zezwolenie zachowuje ważność pomimo zmiany okoliczności, np. kiedy zmienia się tylko nazwa przedsiębiorcy powierzającego pracę, a reszta warunków nie ulega zmianie

Zezwolenie jest ważne przez okres, na który zostało wydane. Termin ważności zezwolenia jest umieszczony na dokumencie. Może być tak,że wizę otrzymamy na okres krótszy aniżeli długość zezwolenia. Wtedy konieczne będzie wyrobienie kolejnej wizy na podstawie tego samego dokumentu

Zezwolenie na pracę jest wymagane w wypadku podejmowania zatrudnienia na podstawie zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych

Więcej informacji: źródło www.migrant.info

Chcesz skorzystać z usługi uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu)?

Napisz do naszych specjalistów:

rekrutacja@worksol.pl, aromaniak@worksol.pl,

dwesola@worksol.pl, rjablonska@worksol.pl,  wdunaj@worksol.pl

Шукаєш вакансію?
В нашій базі вакансій – 4300 пропозицій праці на території Польщі – з нами обов’язково знайдеш те, що підходить саме тобі.
icon_firstПереглянути вакансії

Ищите сотрудников?

У нас есть база из 1500 CV </ strong> иностранных сотрудников по каждой специальности.

icon_twoДодай вакансію

Есть вопрос?

telЗамовити дзвінок personБезпосередній контакт