30 Березня 2018

Дозвіл на перебування довготривалого резидента ЄС

Дозвіл на перебування довготривалого резидента ЄС – це дозвіл на постійне місце проживання в Польщі. Подавати заяву на отримання такого дозволу можуть люди, які можуть підтвердити неперервне перебування на території Польщі протягом останніх 5 років. Це є оптимальне розв’язання для іноземців, які жили і працювали в Польщі й планують оселитися тут на постійній основі.

Правова підстава: ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 211 – wraz z aktami wykonawczymi

На який період часу можна отримати Дозвіл на перебування довготривалого резидента ЄС?

 

Дозвіл на постійне місце проживання (далі по тексту – ПМП) – довготривале перебування резидента Євросоюзу видається на необмежений термін. Сама ж карта побиту як така дійсна 5 років. Це означає, що по завершенню п’ятирічного терміну іноземець є зобов’язаним здійснити обмін карти побиту. А не подавати наново заяву на отримання ПМП.

Якими правами наділяє статус довготривалого резидента Євросоюзу?

 

На підставі рішення про дозвіл на довготривале перебування резидента Євросоюзу іноземець має право жити й працювати в Польщі. Без будь-яких додаткових дозволів. Також він може вільно пересуватися 90 днів в межах зони Шенгенської угоди протягом 180 днів. Проте, НЕМОЖНА працевлаштовуватися без відповідного дозволу в іншій, ніж Польща країні Євросоюзу. Карта побиту (постійного) протягом періоду своєї чинності є документом, що посвідчує особу іноземця під час його проживання на території Польщі. Також дає право, спільно з проїзним документом (закордонним паспортом) на необмежену кількість перетинів кордону без необхідності отримання візи.

 

Де й яким чином слід подавати заяву на Дозвіл на перебування довготривалого резидента ЄС?

 

Заяву на довготривале перебування резидента ЄС (так само, як на тимчасове перебування), необхідно подавати в Уженді воєвудському (або його відділенні-філії) згідно місця проживання іноземця на території Польщі. Якщо буде подано заяву о призупинені діловодства в справі отримання дозволу на довготривале перебування резидента ЄС, перебування іноземця в такому разі буде вважатися за нелегальне.

Увага: Уміщення печатки [про подання заяви] в закордонному паспорті не дає право іноземцеві на проїзд чи/або перебування на території інших країн Шенгенської угоди. Проте, дає право виїхати до країни свого походження.

 

Хто може клопотати про отримання статусу довготривалого резидента ЄС?

 

Заяву про отримання статусу довготривалого резидента ЄС може зложити іноземець, який:

1. Перебуває в Польщі безпосередньо перед поданням заяви на території Польщі безперервно:

 • Перерва в періоді перебування на території Польщі не була не довше, ніж 6 місяців, а весь час відсутності іноземця не перевищує в сумі 10 місяців.
 • Перерва в перебуванні була не більше 12 місяців, а весь час відсутності іноземця не перевищує 18 місяців. У випадку перебування іноземця, який має дозвіл на тимчасове перебування з метою виконання праці у галузі, що вимагає посідання високої кваліфікації території іншої, ніж Польща держави – члена ЄС.

Період перебування, який вимагається для отримання такого дозволу не повинен перевищувати період відсутності іноземця на території Польщі з причин:

 • Виконування іноземцем професійних обов’язків або завдань поза територією Польщі на підставі угоди, укладеної з працедавцем, юридична адреса якого знаходиться на території Республіки Польща,

або

 • Об’єднанням іноземців, про яких йдеться у пункті 1, на підставі наявності подружжя або дитини (дітей),

або

 • Виникнення ситуації особистого характеру, що вимагає особистої присутності іноземця поза територією Республіки Польща (за умови, що ситуація не триває довше, ніж 6 місяців),

або

 • Виїздом за межі території Республіки Польща з метою проходження навчальної практики або участі в начальних заняттях, що передбачені графіком навчання в польському освітньому закладі.

Також

2. Має стальне і регулярне джерело прибутку, що покриває витрати на отримання себе та членів сім’ї, що є на утриманні даного іноземця.

Також

3. Має поліс медичного убезпечення згідно закону від 27 серпня 2004р. Про надання медичного супроводу, що фінансується з публічних фондів; або підтвердження фінансового покриття засобів лікування на території Республіки Польща.

Зверніть увагу на виключення, що існують !

У випадку, коли йдеться про мобільних власників так званої Блакитної Картки ЄС:

До згадуваного п’ятирічного терміну перебування на території Польщі зараховується період легального перебування на території ЄС, у випадку, якщо іноземець перебував легально й безперервно на цій території як мінімум 5 років на підставі виданого державою-членом ЄС документу (виду на проживання) з позначенням “Блакитна Карта ЄС”, в тому числі й на території Польщі – як мінімум 2 роки безпосередньо перед поданням заяви на отримання дозволу на довготермінове перебування резидента ЄС на підставі дозволу на тимчасове перебування з метою працевлаштування у галузі, що вимагає наявності високої кваліфікації.

 

У випадку, якщо іноземець перебуває в Польщі з метою навчання або ж легально перебуває в Польщі як випускник польського навчального закладу (середньо-спеціального або вищого):

 

Іноземці, що перебувають в Польщі з метою проходження навчання у ВНЗ не можуть клопотати про отримання дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС. Також не можуть отримати такого дозволу іноземці, що перебувають в Польщі з наміром вступу до польського ВНЗ або продовження навчання в ньому.
У п’ятирічний період, що обумовлює отримання згадуваного дозволу зараховується половина періоду навчання на підставі візи, що була видана з метою проходження навчання або на підставі тимчасового дозволу на перебування з метою навчання у ВНЗ.

 

Державне мито за отримання дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС

 

До кожної заяви на отримання дозволу на перебування довготривалого резидента ЄС необхідно долучити підтвердження оплати держмита у розмірі 640 злотих. Оплата необхідно зробити на рахунок, який є зазначеним відповідним Ужендом Воєвудським. По отриманню дозволу на постійне перебування необхідно також оплатити 50 злотих за видання карти побиту.

 

Необхідні документи

 

 • Виповнений згідно вимог формуляр заяви про отримання дозволу на постійне перебування;
 • Чотири актуальні фотографії;
 • Ксерокопія дійсного проїзного документа (закордонний паспорт, з собою мати оригінал для підтвердження), в більш складних випадках, коли іноземець не має дійсного проїзного документу й не має можливості його отримання – можна надати інший документ, що підтверджує особу іноземця;
 • Юридичне підтвердження права на житлове приміщення, у якому іноземець має намір проживати (таким підтвердженням не може бути угода про оренду, крім випадків, коли орендодавцем є майбутній член подружжя, батьки подружжя або же родичі іноземця;
 • Документи, що підтверджують, як мінімум п’ятирічне легальне перебування в Польщі (мобільні власники так званої Блакитної Карти ЄС – п’ятирічне неперервне перебування на території держав-членів ЄС, в тому числі 2 роки неперервного перебування в Польщі перед поданням заяви, на підставі дозволу на тимчасове перебування з метою працевлаштування в галузі, що вимагає високої кваліфікації);
 • Документи, що підтверджують наявність стабільного й регулярного джерела прибутку, що покриває витрати на утримання себе та членів родини, що знаходяться на утриманні іноземця (для іноземця, що проживає одноосібно мінімум складає 634 злотих нетто місяць, для іноземця, що проживає в сім’ї – не менше 514 злотих нетто в місяць) протягом останніх 3 років перед моментом подання заяви (у випадку мобільних власників т.з. Блакитної Карти ЄС – протягом останніх 2 років перед моментом подання заяви). Наприклад, податкові звіти РІТ в яких міститься інформація про розмір отриманого іноземцем за вказаний період прибутку.
 • Документ, що підтверджує наявність медичного страхового забезпечення згідно закону від 27 серпня 2004р. Про надання медичного обслуговування, що фінансується з публічних фондів; або підтвердження фінансового покриття засобів лікування на території Республіки Польща.
 • Документ, що підтверджує знання польської мови – мовний сертифікат рівня В1 або свідоцтво про завершення середнього або вищого навчального закладу в Польщі з викладанням польською мовою або свідоцтво про завершення середнього або вищого навчального закладу за кордоном, з викладанням польською мовою.

 

Іноземець не може ні розпочати процедуру клопотання про дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, ні отримати означений дозвіл, якщо:

 

 • Знаходиться в Польщі:
 • без документів, що дозволяють перебування,

або

 • на підставі візи Шенген, що дозволяє йому виключно в’їзд й перебування на території Польщі, яка була видана в цілях гуманітарних;
 • з метою отримання вищої або професійної освіти;
 • у зв’язку з наміром розпочати наукову працю або продовжити її на території Польщі;
 • у зв’язку з отриманням дозволу на перебування, що обумовлений гуманітарними причинами, дозвіл на толероване перебування, прохання про політичний притулок або тимчасове сховище;
 • на підставі дозволу на тимчасове перебування, зважаючи на обставини, що вимагають тимчасового перебування в Польщі;
 • на підставі дозволу на перетин кордону в межах угоди про малий прикордонний рух,
 • якщо іноземець є працівником у відрядження з метою надання послуг транскордонного характеру або такий, що надає транскордонні послуги (транскордонна послуга означає, що підприємець, який її надає, володіє фірмою, яка є зареєстрованою в одній з держав-членів ЄС – може тимчасово надавати послуги в іншій державі ЄС),
 • знаходиться в пункті під охороною або в пункті утримання затриманих іноземців, або на нього розповсюджується заборона на полишення території даної країни;
 • відбуває покарання у в’язниці, а також є тимчасово затриманим,
 • знаходиться під зобов’язанням до повернення до своєї країни і ще не завершився термін добровільного повернення, що зазначений в рішенні відносно даної справи, а також у випадку перевищення цього терміну,
 • має обов’язок виїхати з Польщі;
 • знаходиться поза кордонами Польщі;
 • Не здав відбитки пальців з метою отримання карти побиту.

 

Відмова або відкликання дозволу в справі надання права на перебування довготермінового резидента ЄС

 

Дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС може бути скасовано, тобто – відкликано. Це може бути у наступних випадках:

 • отримання дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС відбулося всупереч законам й положенням, що регламентують процедуру;
 • іноземець являє собою загрозу для оборони держави або охорони безпеки й громадського порядку;
 • іноземець виїхав з Польщі на термін, що перевищує 6 років;
 • іноземець полишив територію Європейського Союзу на період, що наступає у черговості:
  а) 12 місяців;
  б) 24 місяці, якщо у нього є дозвіл на тимчасове перебування з метою працевлаштування в галузі, що вимагає високої кваліфікації або є членом сім’ї іноземця, у якого є такий дозвіл,
 • Іноземець отримав на території іншої країни ЄС дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС,
 • Іноземець був позбавлений статусу біженця або особи, що потребує захисту на підставі положень права, якщо дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС було видано у зв’язку з перебуванням в Польщі на підставі статусу біженця або особи, що потребує захисту;
 • Іноземець є зобов’язаний виїхати з території Республіки Польща в 30-денний термін від дня, коли рішення про відмову йому в дозволі на перебування довготермінового резидента ЄС або рішення про відкликання права на перебування є остаточним, а у разі видання рішення органом вищої інстанції, від дня, коли остаточне рішення було доручено іноземцеві. Виключення – випадок, коли іноземець перебуває в Польщі на іншій підставі.

 

Шановний Клієнт, якщо у вас немає часу для вирішення таких численних формальностей, пов’язаних із питанням отримання Дозвіл на перебування довготривалого резидента ЄС, довірте це нам. Ми зробимо це швидко і насамперед ефективно, без зайвого залучення вашої сили.

Ми можемо похвалитися рекомендаціями тисяч іноземців з усієї країни, для яких ми отримали необхідні документи. Ми робимо це швидко, дешево та ефективно!

 

Автор тексту: Дозвіл на перебування довготривалого резидента ЄС

Анна Мартиросян-Романьяк – спеціаліст відділу легалізації перебування та роботи іноземців

переклад: Марія Ставіцька – спеціаліст з підбору персоналу

Джерело:

Шукаєш вакансію?
В нашій базі вакансій – 4300 пропозицій праці на території Польщі – з нами обов’язково знайдеш те, що підходить саме тобі.
icon_firstПереглянути вакансії

Ищите сотрудников?

У нас есть база из 1500 CV </ strong> иностранных сотрудников по каждой специальности.

icon_twoДодай вакансію

Есть вопрос?

telЗамовити дзвінок personБезпосередній контакт